Jak szukać?

W okno wyszukiwarki słów wpisujemy wyszukiwane słowo, część słowa z kropką lub kropką i gwiazdką. Wyszukiwanie gramatyczne pozwala nam znaleźć dowolną formę leksemu (wyrazu słownikowego) lub dowolną realizację wymagań gramatycznych. Wyszukiwanie gramatyczne nie jest jeszcze dostępne.

W oknie wyszukiwanie słów tekstowych można np. wpisać:

  • pociągiem - znajdziemy tylko tę formę gramatyczną rzeczownika pociąg.
  • pociągiem z – znajdziemy m.in. pociągiem z Moskwy, pociągiem z Frankfurtu.
  • pocią.* (dowolna liczba znaków) - znajdziemy m.in. wyrazy pociąg, pociągiem, pociągnęła, pociąć.
  • pocią. (dokładnie jeden znak) - znajdziemy m.in. wyrazy pociąg, pociąć, ale nie: pociągiem, pociągnęła.

Można także szukać słów w obu językach na raz, np. zdań ze słowem kolega w części polskiej i ze słowem друг w części rosyjskiej.

W okno wyszukiwarki leksykalno-gramatycznej wpisujemy formę podstawową (słownikową) leksemu koło – znajdziemy wszystkie formy tego rzeczownika, m.in. koło, kołem, kole, kołach.

Możemy także określić w odpowiednim okienku wymagania gramatyczne i wyszukać np. dowolny rzeczownik rodz. n. w miejscowniku l.m. Znajdziemy wtedy np. kołach, oknach, dzieciach.

Formy gramatyczne w korpusie są częściowo ujednoznacznione gramatycznie, tzn. wyszukując formy leksemu dama powinniśmy otrzymać ciąg dam w kontekście wielkich dam i kawalerów, ale nie w kontekście ja ci dam. Tekst polski jest ujednoznaczniony w całości, choć nie bez błędów, tekst rosyjski tylko w niewielkiej części, po rosyjsku więc ciąg дам będzie pokazywany w tych samych kontekstach w odpowiedzi na zapytania o leksemy дама i дать.

W korpusie szukamy wyrazów lub połączeń, a w odpowiedzi otrzymujemy zdania z tymi wyrazami z oryginału polskiego oraz odpowiadające im zdania z przekładu rosyjskiego lub odwrotnie. Oczywiście w przekładzie zdaniu z wyrazem pociąg czy mama nie musi odpowiadać zdanie z rosyjskimi odpowiednikami tych wyrazów. Może być i tak, że zdanie z oryginału w ogóle nie ma odpowiednika w przekładzie, ponieważ tłumacz mógł przełożyć dwa zdania jako jedno lub w ogóle pominąć jakąś informację. W takich sytuacjach może się zdarzyć, że w oknie wyszukiwarki pojedynczemu zdaniu w tekście oryginalnym odpowiada cały akapit tekstu przekładu i to niekoniecznie donoszący się do tej samej informacji. Podobne efekty otrzymamy w wyniku nieuniknionych błędów programu wyrównywania zdań, które stopniowo poprawiamy.