Podziękowania

W pierwszej kolejności dziękujemy autorom, tłumaczom i wydawcom tekstów, którzy zgodzili się na udostępnienie ich w korpusie. Spośród polskich wydawnictw szczególnego poparcia udzieliły nam: Niezależna Oficyna Wydawnicza, SW Czytelnik, Wydawnictwo WAB, Wydawnictwo ZYSK oraz redakcja tygodnika Forum.

Dziękujemy też wszystkim lingwistom i informatykom z innych projektów korpusowych, a w szczególności: Dmitrijowi Siczinawie z Narodowego Korpusu Języka Rosyjskiego, Swietłanie Minłos z Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie oraz Adrienowi Barentsenowi z Uniwersytetu w Amsterdamie.