Zespół projektu i instytucje współpracujące

W pracach nad korpusem uczestniczą:

  • dr hab. Marek Łaziński – Wydział Polonistyki UW, Instytut Języka Polskiego - kierownik projektu
  • dr Magdalena Kuratczyk – Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, Instytut Rusycystyki
  • Natalia Godlewska, Aleksiej Jaśkiewicz, Krystyna Tarczyńska – opracowanie tekstów
  • Paweł Godlewski, Krzysztof Osiecki - obsługa informatyczna

Ze strony rosyjskiej:

  • dr Jelena A. Słobodjan – Ufa
  • Swietłana O. Minłos - Moskwa
  • dr Boris W. Oriechow – Ufa (czasowo)

Korpus nie powstałby bez współpracy Narodowym Korpusem Języka Rosyjskiego (Nacijonal’nyj korpus russkogo jazyka). Niektóre teksty opracowane zostały jednocześnie dla naszego projektu oraz do korpusu paralelnego w ramach korpusu rosyjskiego.

Inne korpusy, z którymi współpracowaliśmy w trakcie projektu to: