Ochrona prawna tekstów

Wszystkie teksty zawarte w korpusie podlegają ochronie prawnej na ogólnych zasadach określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku.

Uniwersytet Warszawski nie jest posiadaczem praw do tekstów umieszczonych w korpusie. Wykorzystanie tych tekstów spełnia wymogi "nauczania i wyjaśniania" określone w art. 29 Ustawy o prawie autorskim. Próbka korpusu została udostępniona wyłącznie w celach naukowych. W korpusie pokazywane są wyłącznie pojedyncze zdania (lub kilka kolejnych zdań) w języku oryginału oraz w przekładzie.

Na udostępnienie w korpusie tekstów polskich oraz polskich przekładów uzyskaliśmy zgody posiadaczy praw w ramach tego projektu lub w ramach Narodowego Korpusu Języka Polskiego.

Część tekstów, w których sprawie nie zakończyła się jeszcze korespondencja z autorami i posiadaczami praw, znajduje się w wersji korpusu chronionej hasłem.

Cytowanie fragmentów konkordancji jest możliwe wyłącznie z podaniem źródła konkretnego tekstu (autor, tytuł) oraz nazwy "Korpus Polsko-Rosyjski UW".